De Staat van Haarlem 2011

Probleemstelling:

Hoe staat Haarlem ervoor? Het antwoord op die vraag geeft ‘De Staat van Haarlem 2011’.
Met dit nieuwe jaarboek publiceert Onderzoek en Statistiek Haarlem een opvolger van de aloude Jaarstatistiek, die na vijftig edities ophoudt te bestaan. Door de snelle ontwikkeling van internet raakte het concept van de Jaarstatistiek verouderd. Wie cijfers over Haarlem zoekt, vindt de actueelste gegevens nu tegenwoordig op de webpagina’s van Onderzoek en Statistiek.

Samenvatting/conclusies:

De ‘Staat van Haarlem’ vergelijkt Haarlem met heel Nederland en andere grote steden. Het jaarboek bevat naast statistische gegevens ook informatie uit onderzoek van OenS Haarlem en van derden.
‘De Staat van Haarlem 2011’ laat zien dat het Haarlem anno 2011 op allerlei terreinen goed gaat. Dat geldt in het bijzonder voor leefklimaat, voorzieningenniveau, cultuur en inzet van de bevolking voor leefbaarheid en veiligheid in de buurt.

De analyses in het jaarboek richten zich op de volgende aandachtgebieden:

· bevolking
· leefbaarheid en veiligheid
· welzijn
· onderwijs en sport
· wonen
· economie
· toerisme en cultuur
· mobiliteit
· milieu en duurzaamheid
· politiek en bestuur

Publicatiedatum:

november 2011

Auteur + organisatie:

Jan Kersloot, Bert Kuijpers, Wim Molenaar, Cees Otto, Pieter Waal, Merijn van der Werff , Gemeente Haarlem

Link:

http://www.haarlem.nl/feitenencijfers
webpagina's van OenS Haarlem

Download:

2011_staatvanhaarlem_1.pdf

link naar overzicht

naar boven ^