kinderopvang

CBS verricht steeds vaker maatwerkopdrachten voor derden. Zo bracht het onlangs op verzoek van de koepelorganisatie Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) de kinderopvang in 102 gemeenten in kaart. Tim Muller van CBS, Henk Fernee van het Fries Sociaal Planbureau en Jeanine Vosselman van VSO waren nauw bij dit onderzoek betrokken.

[...]

De opdracht voor VSO wordt sinds 2013 jaarlijks uitgevoerd. De samenwerking verloopt soepel en met succes. Het project wordt elk jaar groter. Muller: ‘In 2013 deden er 29 gemeenten mee, nu zijn dit er 102. Dit jaar was het onderzoek uniek, omdat het op zo’n grote schaal is uitgevoerd én er voor het eerst ook naar provincie is gepubliceerd. Bij lokale overheden is steeds meer behoefte aan stuurinformatie om zodoende de effectiviteit van beleid te kunnen toetsen en de eigen regio te kunnen benchmarken met andere regio’s. Bij dit onderzoek kan dat uitstekend: het is al eerder uitgevoerd, waardoor er gekeken kan worden naar een trend. Ook zijn deze gemeentelijke en provinciale cijfers makkelijk vergelijkbaar met elkaar.’

Zie voor meer informatie:
Website CBS