Wat biedt de VSO?

  • Landelijk netwerk van gemeentelijke en provinciale onderzoeksbureaus
  • Voordelen gezamenlijke data inkoop
  • Toegang tot online discussies en documenten (vso.pleio.nl)
  • Deelname aan platforms en andere VSO-bijeenkomsten

Voor wie?

Alle organisaties die zich bezighouden met onderzoek, big data, data science, statistiek en beleidsadvies voor het publieke domein kunnen lid worden van de VSO. Daarbij zijn twee voorwaarden:

  1. Dat zij om niet hun kennis, onderzoeksinstrumenten en onderzoeksresultaten uitwisselen met de andere leden en
  2. Dat zij verbonden zijn aan een overheidsorganisatie.

Heeft u belangstelling?

Stuur een e-mail naar bestuur@vsonet.nl