VSO-leden

De organisaties die lid zijn van de VSO richten zich op het verzamelen, analyseren en presenteren van statistische bestanden over onder meer de bevolking, volkshuisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, sociale achterstand, recreatieve en culturele voorzieningen. De VSO-bureaus ondersteunen hun gemeente, regio of provincie met relevante beleidsinformatie.

Ook verrichten de bij de VSO aangesloten bureaus beleidsonderzoek op de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen. Een kernactiviteit van veel bureaus is het uitvoeren van onderzoek onder de bevolking. Bijvoorbeeld via enquêtes of online burgerpanels wordt informatie verkregen over de mening van de burger over gemeentelijke dienstverlening of gemeentelijke plannen.

De bureaus doen zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek en gebruiken daarbij zowel klassieke als hedendaagse methoden, zoals het uitvoeren van secundaire analyse op bestaande datasets.

Ga naar het overzicht van de leden.