Statistiek & Datascience

Het doel van dit platform is:

  • Statistiek: het bevorderen van kennisuitwisseling onder leden die direct of indirect te maken hebben met statistiek, analyse en onderzoek van voornamelijk cijfermatige informatie.
  • Datascience: uitwisseling van kennis en ervaringen met alle aspecten van Datascience. Te denken valt aan databronnen, privacy-aspecten, opleidingen, Data Integratie, Data Mining, Predictive Analytics en Machine Learning.

Het platform komt minimaal twee maal per jaar bijeen.

Contactpersonen

Ruth Stoffels, voorzitter, Marieke den Os, VSO ondersteuning