Wonen

Het Platform Wonen richt zich op kennisuitwisseling op het gebied van woningmarktonderzoek in brede zin. Het platform bestaat uit een mix van onderzoekers uit verschillende gemeenten, het ministerie van BZK en het CBS. Vier keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Ook is op verschillende manieren samengewerkt met externe kennisinstellingen zoals Platform 31. Daarnaast organiseert het platform geregeld een studiedag of een excursie.

Contactpersoon

Jan Schalk