Jaardocument
In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VSO worden het jaarverslag en de plannen voor het komende jaar besproken en vastgesteld. Voor het meest recente jaarverslag en jaarplan zie:

VSO Jaardocument 2017-2018

Statuten
De VSO heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Zie:

VSO statuten 2017
VSO huishoudelijk reglement 2017

Gedragscode 
In samenwerking met de MOA Center for Marketing Intelligence and Research en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) heeft de VSO een gedragscode voor onderzoek en statistiek ontwikkeld. Respondenten die menen dat een VSO-lid hen niet conform deze gedragscode heeft behandeld, kunnen contact opnemen met de bestuursondersteuner van de VSO, die hen in contact zal brengen met de Beroepscommissie.

MOA VSO VBO Gedragscode versie 14 defa

Publicaties
De VSO heeft opdracht gegeven tot de volgende publicaties:

2014 Big data – De hype voorbij

2015 Gedragsbeinvloeding