Welkom

De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is een vereniging van gemeentelijke en provinciale organisaties die zich richten op lokaal en regionaal onderzoek in de uiteenlopende beleidsvelden waarop gemeenten en provincies actief zijn.

De kerndoelstellingen van de vereniging zijn:

1. Kennis delen
Leren van elkaar staat centraal bij de VSO. We willen voorkomen dat het wiel twee keer wordt uitgevonden. Het gaat onder andere om:

  • Uitwisselen van kennis en ervaring
  • Bespreken actuele ontwikkelingen
  • Bespreken van nieuwe methodieken
  • Gezamenlijk oriënteren op nieuwe onderzoeksinstrumenten

Binnen de VSO zijn verschillende platforms actief. Deze platforms sluiten aan bij de gemeentelijke beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, economie en wonen. Ook is een aantal platforms gericht op methoden en technieken van (beleids)onderzoek.

2. Belangenbehartiging
De VSO ondersteunt haar leden bij hun interne en externe positionering en organiseert de toegang tot databronnen. Daarnaast onderhoudt de VSO namens haar leden contact met een aantal strategische partners.