Platform Fysiek

Dit platform richt zich in eerste instantie op kennisuitwisseling op het gebied van verkeer en vervoer, milieu, openbare ruimte, energie en duurzaamheid. Het platform komt een paar keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan bijvoorbeeld Afvalinzameling en – monitoring, Beleving openbare ruimte of Duurzame mobiliteit.

Contactpersoon

Jan Schalk, secretaris