Platform Leefbaarheid en Veiligheid

Het platform Leefbaarheid en Veiligheid in Steden en Wijken is oorspronkelijk opgericht ten behoeve van kennisuitwisseling over het Grotestedenbeleid (GSB).

Nu richt het zich vooral op kennisuitwisseling (over onderzoek) van leefbaarheid en veiligheid. Ontwikkelingen en ervaringen in de steden, maar ook daarbuiten, worden daarbij gevolgd en gecommuniceerd. Vaste agendapunten zijn de Integrale Veiligheidsmonitor en de Leefbaarometer. Leden van de kerngroep Leefbaarheid en Veiligheid nemen namens de steden dan ook deel in de begeleidingscommissies hiervan. Onder dit platform valt tevens de Werkgroep Wijkmonitoring.

Contactpersoon

Marion Verleg, voorzitter