Platform Methoden

Het Platform Methoden heeft tot doel kennis en informatie uit te wisselen rondom (innovatieve) onderzoeksmethoden en methodologische vraagstukken. Het gaat om zaken zoals ontwikkelingen op het terrein van sociale media, digipanels, chatgroepen, focusgroepen en analysemethoden van interviews. Maar ook algemene zaken als teruglopende respons, representativiteit, wel/niet wegen van je resultaten kunnen onderwerp zijn van dit platform.
Onder dit platform vallen tevens de werkgroep Bevolkingsprognose en de gebruikersgroep Enalyzer.

Contactpersoon

Marlies Visser, voorzitter