Platform Strategie & Bedrijfsvoering

Dit platform richt zich op de rol en de positie van Onderzoek en Statistiek binnen en buiten de gemeente. Deze onderwerpen worden vanuit de invalshoeken strategie en bedrijfsvoering bekeken. Sinds de oprichting in 2005 zijn in bijeenkomsten op locatie verschillende thema’s aan bod gekomen zoals: landelijk monitors en benchmarking, samenwerking ook in regionaal verband, onderzoekerspools, kwaliteitszorg en certificering, profilering binnen de eigen organisatie en sinds kort bezuinigingen.

Contactpersoon

Frank-Jos Braspenning, voorzitter